partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Noworoczne Spotkanie Architektów w Nowym Sączu odbyło się 5 lutego 2015 roku w StraussCafe. Takie spotkania to już tradycja. W miłej atmosferze mogliśmy porozmawiać o naszych sprawach zawodowych. W tym roku gościliśmy  Wiceprzewodniczącego MOIIB Janusza Skawińskiego.


Zachęcamy zwłaszcza młodych architektów do uczestniczenia w spotkaniach. Już dzisiaj zapraszamy na spotkanie w roku 2016.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
  • 9