partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wspólne stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie postępowania w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Chcemy zwrócić Waszą uwagę na niebezpieczny wydźwięk tego dokumentu, który potwierdza, że uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych nie jest ostateczne!

Podczas procedury odbioru obiektu, uzgodnienie może zostać podważone, co w konsekwencji prowadzi do uchylenia pozwolenia na budowę. Ponieważ konsekwencje z tego tytułu mogą być dotkliwe dla projektantów wzywamy do zachowania szczególnej ostrożności przy rozstrzyganiu niuansów w aspekcie ochrony przeciwpożarowej.

 
Z poważaniem

Grzegorz Lechowicz

Sekretarz MPOIA

 

Pismo GINB i KG PSP