partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Zwracam się z prośbą o pilne rozpowszechnienie poniższego "Ostrzeżenia" wśród wszystkich Architektów IARP. 
mgr inż. architekt Tomasz Prymas, WP-0465

 

Treść informacji