partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Załączamy program wraz z sylwetkami gości zapraszając na Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2015 oraz organizowany w ich ramach projekt "Strada di Architettura", pod honorowym patronatem IARP.