partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Otrzymaliśmy prośbę o zamieszczenie informacji w sprawie wsparcia kol. Tomasza Blitka, członka MPOIA (od 29.10.2014 r – zawieszonego), który doznał rozległego udaru mózgu.
Zwraca się On z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Poniżej treść apelu:


Jeżeli chcesz wspomóc mnie – Tomasza Blitka, to proszę - przekaż 1% podatku na potrzeby mojej rehabilitacji.

Wypełniając swój PIT w rubryce” Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP wpisz proszę:

- w rubryce: Nr KRS – 0000272272

- w rubryce: Wnioskowana Kwota - wyliczoną wartość 1% należnego podatku

- w rubryce: Cel szczególny – dla Tomasza Blitka

- w rubryce: Wyrażam zgodę – postaw X

Złóż PIT w terminie do 30 kwietnia. 1% na konto fundacji przekaże Urząd Skarbowy.


Informuję również, że posiadam w Fundacji VOTUM, organizacji pożytku publicznego, 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 udostępnione konto do wpłat ewentualnych darowizn.


Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, Tomasz Blitek