partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Otrzymaliśmy prośbę o zamieszczenie informacji w sprawie wsparcia kol. Tomasza Blitka, członka MPOIA (od 29.10.2014 r – zawieszonego), który doznał rozległego udaru mózgu.
Zwraca się On z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Poniżej treść apelu:


Jeżeli chcesz wspomóc mnie – Tomasza Blitka, to proszę - przekaż 1% podatku na potrzeby mojej rehabilitacji.

Wypełniając swój PIT w rubryce” Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP wpisz proszę:

- w rubryce: Nr KRS – 0000272272

- w rubryce: Wnioskowana Kwota - wyliczoną wartość 1% należnego podatku

- w rubryce: Cel szczególny – dla Tomasza Blitka

- w rubryce: Wyrażam zgodę – postaw X

Złóż PIT w terminie do 30 kwietnia. 1% na konto fundacji przekaże Urząd Skarbowy.


Informuję również, że posiadam w Fundacji VOTUM, organizacji pożytku publicznego, 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 udostępnione konto do wpłat ewentualnych darowizn.


Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, Tomasz BlitekWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP