partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Architekci Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP otrzymali zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu Warsztaty dla Inwestora organizowane przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

 

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2015 r. (piątek) w siedzibie Wydziału w godzinach od 9.00 do 12.00.


Tematami najbliższego spotkania będą:

1. Polityka planistyczna miasta – plany sporządzane.

2. Rozpoznawanie wniosków o uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w czasie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawieszenie postępowania.

 

Do udziału w spotkaniu zaproszona została Pani Bożena Kaczmarska-Michniak - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UMK.


Rada MPOIA zachęca do udziału w spotkaniu. Tematy, które mają być omówione dotyczą zagadnień, z którymi często spotykają się architekci w pracy zawodowej i będzie okazja do zapoznania się ze stanowiskiem Biura Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa we wszystkich omawianych na spotkaniu kwestiach.

Rada MPOIA

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP