partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Architekci Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP otrzymali zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu Warsztaty dla Inwestora organizowane przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

 

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2015 r. (piątek) w siedzibie Wydziału w godzinach od 9.00 do 12.00.


Tematami najbliższego spotkania będą:

1. Polityka planistyczna miasta – plany sporządzane.

2. Rozpoznawanie wniosków o uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w czasie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawieszenie postępowania.

 

Do udziału w spotkaniu zaproszona została Pani Bożena Kaczmarska-Michniak - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UMK.


Rada MPOIA zachęca do udziału w spotkaniu. Tematy, które mają być omówione dotyczą zagadnień, z którymi często spotykają się architekci w pracy zawodowej i będzie okazja do zapoznania się ze stanowiskiem Biura Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa we wszystkich omawianych na spotkaniu kwestiach.

Rada MPOIA