partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


28 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA. Głównym punktem programu była dyskusja na temat uchwalonej 15 stycznia 2015 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywanej małą nowelizacją prawa budowlanego). Przyjętą przez Sejm ustawę czeka jeszcze debata w Senacie (5 lutego) z możliwością wniesienia poprawek oraz podpis Prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw.


Nowelizowana ustawa nie tylko poszerza krąg inwestycji, które nie będą musiały uzyskiwać pozwolenia na budowę, ale nakłada na architektów nowy obowiązek. Na szczególną uwagę zasługuje zmieniany art. 20, w którym poprzez dodanie w ust. 1 nowego pkt. 1c w brzmieniu "określenie obszaru oddziaływania obiektu" - prawodawca nakłada na projektantów nowy obowiązek. Jeżeli wejdzie w życie taka wersja ustawy - to do podstawowych obowiązków projektanta będzie należało określenie obszaru oddziaływania obiektu.


Taki obowiązek jest problematyczny. Definicja "obszaru oddziaływania obiektu" zawarta w art. 3.20 ustawy Prawo budowlane odwołuje się do przepisów odrębnych, które są rozproszone w różnych aktach prawa i nie zawsze są jednoznaczne. Przepisy te winny być zmodyfikowane. Zespół ds. Legislacji MPOIA postanowił zintensyfikować prace zmierzające do opracowania propozycji zmiany przepisów określających obszar oddziaływania obiektu oraz zmiany przepisów określających konsekwencje wkraczania tego obszaru na teren nieruchomości sąsiednich.


Ponadto - podczas spotkania omawiano prowadzoną korespondencję IARP z architektami UE (list opracowany przez Zespół ds. Legislacji MPOIA został wysłany do 30 organizacji architektonicznych działających w Europie).
Dyskutowano także nad losami propozycji MPOIA zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która przekazana została do KRIA w dniu 5 grudnia 2014 r. jest przez KRIA rozpatrywana.


Poniżej znajduje się propozycja MPOIA zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z towarzyszącą korespondencją z KRIA

1. Pismo MPOIA do KRIA z 2 grudnia 2014 r.

2. Projekt Rozporządzenia

3. Pismo MPOIA do KRIA z 26 stycznia 2015 r.

 

W spotkaniu Zespołu udział wzięli: Wojciech Dobrzański, Maciej Nitka, Grzegorz Jachym, Robert Techmański, Piotr Loch, Stanisław Pałka, Mateusz Budziakowski, Joanna Baranek-Stach, Bożena Nieroda.

Bożena Nieroda