partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


28 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA. Głównym punktem programu była dyskusja na temat uchwalonej 15 stycznia 2015 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywanej małą nowelizacją prawa budowlanego). Przyjętą przez Sejm ustawę czeka jeszcze debata w Senacie (5 lutego) z możliwością wniesienia poprawek oraz podpis Prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw.


Nowelizowana ustawa nie tylko poszerza krąg inwestycji, które nie będą musiały uzyskiwać pozwolenia na budowę, ale nakłada na architektów nowy obowiązek. Na szczególną uwagę zasługuje zmieniany art. 20, w którym poprzez dodanie w ust. 1 nowego pkt. 1c w brzmieniu "określenie obszaru oddziaływania obiektu" - prawodawca nakłada na projektantów nowy obowiązek. Jeżeli wejdzie w życie taka wersja ustawy - to do podstawowych obowiązków projektanta będzie należało określenie obszaru oddziaływania obiektu.


Taki obowiązek jest problematyczny. Definicja "obszaru oddziaływania obiektu" zawarta w art. 3.20 ustawy Prawo budowlane odwołuje się do przepisów odrębnych, które są rozproszone w różnych aktach prawa i nie zawsze są jednoznaczne. Przepisy te winny być zmodyfikowane. Zespół ds. Legislacji MPOIA postanowił zintensyfikować prace zmierzające do opracowania propozycji zmiany przepisów określających obszar oddziaływania obiektu oraz zmiany przepisów określających konsekwencje wkraczania tego obszaru na teren nieruchomości sąsiednich.


Ponadto - podczas spotkania omawiano prowadzoną korespondencję IARP z architektami UE (list opracowany przez Zespół ds. Legislacji MPOIA został wysłany do 30 organizacji architektonicznych działających w Europie).
Dyskutowano także nad losami propozycji MPOIA zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która przekazana została do KRIA w dniu 5 grudnia 2014 r. jest przez KRIA rozpatrywana.


Poniżej znajduje się propozycja MPOIA zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z towarzyszącą korespondencją z KRIA

1. Pismo MPOIA do KRIA z 2 grudnia 2014 r.

2. Projekt Rozporządzenia

3. Pismo MPOIA do KRIA z 26 stycznia 2015 r.

 

W spotkaniu Zespołu udział wzięli: Wojciech Dobrzański, Maciej Nitka, Grzegorz Jachym, Robert Techmański, Piotr Loch, Stanisław Pałka, Mateusz Budziakowski, Joanna Baranek-Stach, Bożena Nieroda.

Bożena NierodaWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP