partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W związku z:

  1. ogłoszeniem konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku, nowej siedziby Archiwum Narodowego, ul. Sienna 16, 30-960 Kraków (sygn. DN.21.1.26.2014),
  2. oraz głoszeniem przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania:
    „Remont, adaptacja, rozbudowa i przebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie”
    (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr 2014/S 249-442571 z dn. 27.12.2014),

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, na wniosek członków MPOIA oraz na wniosek Krajowej Rady IARP przeanalizowała warunki konkursu, przetargu oraz projekty umów na prace projektowe, a następnie skierowała pisma do Organizatora konkursu oraz Organizatora przetargu.

Pismo do Organizatora Przetargu

Pismo do Organizatora Konkursu