partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Rada MpOIA prosi chętnych o zgłaszanie  kandydatur na egzaminatorów zewnętrznych na sesje dyplomowe przeprowadzane
w terminie od 2 do 9.02. br. roku na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. 
Egzaminatorem może zostać każdy członek MpOIA, posiadający co najmniej 10 lat uprawnienia budowlanych bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, będący aktualnie wpisanym na listę członków MpOIA. Szczegółowe wymagania zawarte są w załączonym regulaminie .
Wypełnione druki zgłoszeniowe (wzór na stronie www oraz w załączeniu) należy przesyłać mailem do Biura MpOIA (skany) lub osobiście do dnia 23.01.2015 roku.