partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbył się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2014 r. uchwalił iż składka członkowska począwszy od stycznia 2015 r. wynosić będzie 74 zł miesięcznie. 

Przewodniczący Rady MPOIA na odbywającym się w przededniu Zjazdu posiedzeniu KRIA i Konwentu Przewodniczących zgłosił uzasadnione zastrzeżenia przeciwko podniesieniu wysokości składki. Także podczas samych obrad Delegaci składali stosowne wnioski. Niestety – Zjazd w głosowaniach odrzucił te propozycje. 

Warto przypomnieć, że ta decyzja jest wynikiem działania mechanizmu waloryzacji składki,który ustala wysokość składki w proporcji do poziomu wynagrodzenia. Mechanizm ten został wprowadzony uchwałą Krajowego Zjazdu w 2013 roku do realizacji od 2015 roku.