partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Rada MPOIA prosi chętnych o zgłaszanie kandydatur na egzaminatorów zewnętrznych na sesje dyplomowe przeprowadzane w miesiącu grudniu br. roku na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Egzaminatorem może zostać każdy członek MPOIA, posiadający co najmniej 10 lat uprawnienia budowlanych bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, będący aktualnie wpisanym na listę członków MPOIA. Szczególowe wymagania zawarte są w regulaminie.

 

Wypełnione druki zgłoszeniowe (wzór poniżej) należy przesyłać mailem do Biura MPOIA (skany) lub osobiście do dnia 3.12.2014 roku.

Regulamin

Druk zgłoszeniowy