partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Dnia 23 października 2014 r. w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.


Powodem zwołania posiedzenia o szczególnym charakterze była planowana tematyka - poświęcone 
bowiem było sprawom wykonywania zawodu architekta w ramach zleceń pozyskiwanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych: ”Realizacja zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych a standardy wykonywania zawodu i status zawodu architekta - Rola i stanowisko IARP w sprawach przetargów, konkursów”. 


Dodatkowym powodem szczególnego charakteru spotkania by zapowiedziany udział dwóch 
wiceprezesów KRIA – Sławomira Żaka oraz Piotra Gadomskiego a także członka KRIA – Piotra Franty (SLOIA). Kolejną osobą z władz krajowych obecną na spotkaniu była kol. Aleksandra Heine (SLOIA) – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.


W zebraniu uczestniczył także Maciej Nitka na zaproszenie skierowane przez Przewodniczącą SLOIA do 
Rady MPOIA.


Na sali zebrała się liczna reprezentacja Przewodniczących i członków organów statutowych Śląskiej 
OIA. Był także Prezes Katowickiego SARPu - arch. Piotr Buśko a także nieformalni „pełnomocnicy” OIA w granicznych dużych miastach okręgu: w Częstochowie i Bielsku Białej. Byli też architekci IARP nie pracujący w strukturach izby lecz wspomagający działania lub prowadzący równolegle z pomocą Rady OIA własny spór z organizatorem przetargu czy konkursu. 


Wszyscy obecni byli bardzo zaangażowani w omawianą problematykę. Obecnych było 25 osób.

M. Nitka

 

  • 1-rada-sloia
  • 2-rada-sloia

Fot. dzięki uprzejmości Rady SLOIAWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP