partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Dnia 23 października 2014 r. w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.


Powodem zwołania posiedzenia o szczególnym charakterze była planowana tematyka - poświęcone 
bowiem było sprawom wykonywania zawodu architekta w ramach zleceń pozyskiwanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych: ”Realizacja zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych a standardy wykonywania zawodu i status zawodu architekta - Rola i stanowisko IARP w sprawach przetargów, konkursów”. 


Dodatkowym powodem szczególnego charakteru spotkania by zapowiedziany udział dwóch 
wiceprezesów KRIA – Sławomira Żaka oraz Piotra Gadomskiego a także członka KRIA – Piotra Franty (SLOIA). Kolejną osobą z władz krajowych obecną na spotkaniu była kol. Aleksandra Heine (SLOIA) – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.


W zebraniu uczestniczył także Maciej Nitka na zaproszenie skierowane przez Przewodniczącą SLOIA do 
Rady MPOIA.


Na sali zebrała się liczna reprezentacja Przewodniczących i członków organów statutowych Śląskiej 
OIA. Był także Prezes Katowickiego SARPu - arch. Piotr Buśko a także nieformalni „pełnomocnicy” OIA w granicznych dużych miastach okręgu: w Częstochowie i Bielsku Białej. Byli też architekci IARP nie pracujący w strukturach izby lecz wspomagający działania lub prowadzący równolegle z pomocą Rady OIA własny spór z organizatorem przetargu czy konkursu. 


Wszyscy obecni byli bardzo zaangażowani w omawianą problematykę. Obecnych było 25 osób.

M. Nitka

 

  • 1-rada-sloia
  • 2-rada-sloia

Fot. dzięki uprzejmości Rady SLOIA