partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W związku z wejściem w życie, z dniem 10 sierpnia 2014 roku, Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz.768), w nawiązaniu do otrzymanej informacji prawnej opracowanej przez panią Martę Strzelak, Radcę Prawnego Krajowej Rady Izby Architektów RP, niniejszym informujemy, że wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  do projektowania bez ograniczeń można składać w biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów do dnia 31 sierpnia 2014 r.  

Egzamin na uprawnienia dla tych osób odbędzie się 28 listopada 2014 r.

Natomiast dla osób, które złożą wniosek po 31 sierpnia 2014 roku, będzie miał zastosowanie § 3 ust. 7 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z którym: „W przypadku wniosku złożonego później niż na trzy miesiące przed terminem najbliższego egzaminu, egzamin dla tego wnioskodawcy może zostać wyznaczony w następnym terminie.”

Zgodnie z Uchwałą KRIA RP nr 0-36-IV-2014 z dnia 21 sierpnia 2014r., podajemy nowe wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, obowiązujące dla wniosków złożonych po 10 sierpnia 2014r.: 

  • z tytułu kwalifikacji 800 złotych ( osiemset złotych 00/100) 
  • z tytułu przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego 800 złotych (osiemset złotych 00/100) 
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt).

 

 

Ponadto, informujemy, że w związku z brakiem nowego Rozporządzenia w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, od dnia 10 sierpnia 2014 roku, czyli od daty wejścia w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz.768),
nie ma możliwości rejestracji książek praktyk.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP