partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W związku z wejściem w życie, z dniem 10 sierpnia 2014 roku, Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz.768), w nawiązaniu do otrzymanej informacji prawnej opracowanej przez panią Martę Strzelak, Radcę Prawnego Krajowej Rady Izby Architektów RP, niniejszym informujemy, że wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  do projektowania bez ograniczeń można składać w biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów do dnia 31 sierpnia 2014 r.  

Egzamin na uprawnienia dla tych osób odbędzie się 28 listopada 2014 r.

Natomiast dla osób, które złożą wniosek po 31 sierpnia 2014 roku, będzie miał zastosowanie § 3 ust. 7 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z którym: „W przypadku wniosku złożonego później niż na trzy miesiące przed terminem najbliższego egzaminu, egzamin dla tego wnioskodawcy może zostać wyznaczony w następnym terminie.”

Zgodnie z Uchwałą KRIA RP nr 0-36-IV-2014 z dnia 21 sierpnia 2014r., podajemy nowe wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, obowiązujące dla wniosków złożonych po 10 sierpnia 2014r.: 

  • z tytułu kwalifikacji 800 złotych ( osiemset złotych 00/100) 
  • z tytułu przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego 800 złotych (osiemset złotych 00/100) 
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt).

 

 

Ponadto, informujemy, że w związku z brakiem nowego Rozporządzenia w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, od dnia 10 sierpnia 2014 roku, czyli od daty wejścia w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz.768),
nie ma możliwości rejestracji książek praktyk.