partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 1 sierpnia 2014 r w Warszawie odbył się V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów, na którym delegaci podjęli uchwały dostosowujące Statut Izby, Regulaminy wewnętrzne, Kodeks Etyki Zawodowej Architektów oraz licencję na używanie znaku towarowego Architekt IARP do zmian związanych z deregulacją, a w szczególności w odniesieniu do Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Uchwały te były niezbędne i miały na celu dostosowanie regulacji wewnętrznych Izby, przed wejściem w życie nowelizacji prawa, czyli przed 10.08.2014 r. Na kolejnym Krajowym Zjeździe, który odbędzie z końcem bieżącego roku, po uprzednich konsultacjach w środowisku i okręgach, zmienione zostaną Statut i regulaminy, tak aby w pełni uwzględniały nowe uwarunkowania prawne.