partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

23.06.2014 r. do Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpłynęło pismo Krajowej Rady Izby Architektów z prośbą o zajęcie stanowiska wobec projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego opracowanego przez rządową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Termin zakończenia konsultacji z izbami okręgowymi KRIA ustaliła początkowo na 30.06.2014 r., później zmieniła na 04.07.2014 r.
W ramach środowiskowych konsultacji, Rada MpOIA przesłała otrzymany projekt Kodeksu:
- Delegatom Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na Zjazd Okręgowy oraz Zjazd Krajowy
- Przewodniczącym oraz członkom organów MpOIA
- Zespołowi ds. Legislacji Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.
Uzyskane opinie, uwagi i propozycje przesłane zostały do Krajowej Rady Izby Architektów.
Jednocześnie z przykrością stwierdzamy, iż Prezydium Rady MpOIA po zapoznaniu się z projektem Kodeksu oraz po analizie otrzymanych opinii i uwag, przedmiotowy dokument opiniuje negatywnie, zarówno w odniesieniu do generalnych zasad proponowanych Kodeksem, jak i do szczegółowych rozwiązań.
Z niepokojem przyjmujemy również to, iż pomimo kilkuletniej pracy nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym oraz przeprowadzanych kolejnych konsultacji we wcześniejszych fazach tego dokumentu, nie dostrzegamy istotnej poprawy jego zapisów, w odniesieniu do wcześniejszych wersji.
W związku z tym, Rada MpOIA podejmie wszelkie możliwe działania, aby Kodeks w tej postaci nie wszedł w życie.

Rada MpOIA
07.07.2014 r.

Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego
w dniu16 kwietnia 2014 r.

Uwagi Izby Architektów RP do projektu kodeksu urbanstyczno-budowlanego
w wersji z 16 kwietnia 2014 r.

Załącznik do stanowiska Izby Architektów RP ws. projektu kodeksu urbanstyczno-budowlanego
w wersji z 16 kwietnia 2014 r.