partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

"DELIMITACJA OBSZARU ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ W PROCEDURZE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO"

 

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkanie w ramach Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów, które odbędzie się 15 maja 2024 r. (środa), o godzinie 18:00, w budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Temat przewodni spotkania: "DELIMITACJA OBSZARU ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ W PROCEDURZE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO". Szczegóły w dołączonym zaproszeniu.
 
Z poważaniem,

dr inż. arch. Piotr LANGER
Sekretarz TUP o/Kraków