partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Relacja z piątegp spotkania MPOIA RP z Przedstawicielkami Kolektywu Młodych Architektów i Architektek, które odbyło się w poniedziałek 29.05.2023 r.

 

W spotkaniu udział wzięli:

 • Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady
 • Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady, Koordynator Zespołu ds. Kształcenia
 • Marcin Włodarczyk – Wiceprzewodniczący Rady
 • Bernadetta Półchłopek-Szczygieł – Członek Rady
 • Tadeusz Półchłopek
 • Konstancja Wojdak – Kolektyw Młodych Architektów i Architektek
 • Anna Mika – Kolektyw Młodych Architektów i Architektek

 

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe ustalenia. Przedstawicielki Kolektywu szczegółowo przedstawiły obecny obszar i tematykę działalności oraz grupę docelową, która jest głównym odbiorcą treści publikowanych przez Kolektyw. Ze strony MPOIA RP przedstawiono wstępne propozycje współpracy MPOIA – KOLEKTYW, w tym również postulat, zaangażowania Kolektywu w działalność w zakresie Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej oraz działalność charytatywną MPOIA RP. Na spotkaniu omówiono również temat zajęć Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architektaprowadzonych przez Członków MPOIA RP we współpracy z pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w zakresie sugestii najmłodszych architektów dotyczących ważnych dla nich aspektów zawodu, które powinny być ujęte w programie zajęć.

Obie Strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy, w związku z czym podjęto decyzję o wypracowaniu koncepcji wspólnego projektu obejmującego analizę warunków i realia wykonywania zawodu przez młodych architektów.

 

Bernadetta Półchłopek-Szczygieł
Członek Rady

 

 • IMG_3731
 • IMG_3732
 • IMG_3734
 • IMG_3735
 

 Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach