partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Pierwsze, w II części VI Kadencji Rady MPOIA RP, spotkanie robocze
Zespołu ds. Kształcenia odbyło się 29.05.2023 r. o godz. 17:00

 

 

W spotkaniu udział wzięli :

 • Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady, Koordynator Zespołu ds. Ksztalcenia
 • Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady
 • Marcin Włodarczyk – Wiceprzewodniczący Rady
 • Bernadetta Półchłopek-Szczygieł
 • Marian Mikołajski
 • Artur Hampel
 • Marcin Pawłowski
 • Dorota Verey
 • Tadeusz Półchłopek

 

W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:

 

 1. Konkurs Dom i Ogród Moich Marzeń 

  Rezygnacja kol. Marii Janik i powołanie kol. Bernadetty Półchłopek-Szczygieł do organizacji tej inicjatywy. 

Konkurs DiOMM, organizowany w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej, adresowany jest do uczniów małopolskich szkół podstawowych. W dostosowanych do percepcji dziecka prelekcjach architekci wprowadzają zgłoszonych do udziału w Konkursie uczniów w świat projektowania i twórczego kształtowania otaczającego nas świata. Zajęcia prowadzone przez architektów – członków Małopolskiej OIA, na terenie małopolskich szkół podstawowych. Biorą w nich udział uczniowie klas III i IV, pod opieką wskazanego przez Dyrekcję nauczyciela.

 

 1. Kształtowanie Przestrzeni

  Osobą opowiedzianą za realizacje tego programu z ramienia Izby Architektów RP od 2019 r. jest  kol. Dorota Verey.

Kształtowanie Przestrzeni to program edukacyjny, który nauczy jak odczytać otaczającą nas przestrzeń. Przestrzeń otwartą – krajobraz oraz tę zbudowaną – przestrzeń Waszych miast i wsi. Pozwoli poznać historię i opisać jej cechy. Nauczy Was także zaplanować i wyznaczyć kierunki oczekiwanych przez Was zmian. Zmian w przestrzeni Wam najbliższej i przez to – najważniejszej. Przekażemy Wam naszą wiedzę jak to zrobić.

 

 1. Zajęcia z NEGOCJACJI na Wydziale Architektury PK

  Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta – zajęcia będą kontynuowane od października 2023. Ustalono poszerzenie programu zajęć o elementy projektowania uniwersalnego, ekologii i zielonego budownictwa.

 2. Zajęcia z Planowania Przestrzennego na Uniwersytecie Rolniczym

  Zajęcie będą kontynuowane. Ustalono potrzebę powołania zespołu roboczego ds. korekty programu w porozumieniu z władzami uczelni.

 3. Program szkoleń na okres od czerwca 2023 do lutego 2024

 1. Działalność Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych


 2. Zakres działalności Kolegium Sędziów Konkursowych MPOIA RP  

                                                                                                      

            Witold Zieliński
Koordynator Zespołu ds. Kształcenia