partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Pierwsze, w II części VI Kadencji Rady MPOIA RP, spotkanie robocze
Zespołu ds. Kształcenia odbyło się 29.05.2023 r. o godz. 17:00

 

 

W spotkaniu udział wzięli :

 • Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady, Koordynator Zespołu ds. Ksztalcenia
 • Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady
 • Marcin Włodarczyk – Wiceprzewodniczący Rady
 • Bernadetta Półchłopek-Szczygieł
 • Marian Mikołajski
 • Artur Hampel
 • Marcin Pawłowski
 • Dorota Verey
 • Tadeusz Półchłopek

 

W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:

 

 1. Konkurs Dom i Ogród Moich Marzeń 

  Rezygnacja kol. Marii Janik i powołanie kol. Bernadetty Półchłopek-Szczygieł do organizacji tej inicjatywy. 

Konkurs DiOMM, organizowany w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej, adresowany jest do uczniów małopolskich szkół podstawowych. W dostosowanych do percepcji dziecka prelekcjach architekci wprowadzają zgłoszonych do udziału w Konkursie uczniów w świat projektowania i twórczego kształtowania otaczającego nas świata. Zajęcia prowadzone przez architektów – członków Małopolskiej OIA, na terenie małopolskich szkół podstawowych. Biorą w nich udział uczniowie klas III i IV, pod opieką wskazanego przez Dyrekcję nauczyciela.

 

 1. Kształtowanie Przestrzeni

  Osobą opowiedzianą za realizacje tego programu z ramienia Izby Architektów RP od 2019 r. jest  kol. Dorota Verey.

Kształtowanie Przestrzeni to program edukacyjny, który nauczy jak odczytać otaczającą nas przestrzeń. Przestrzeń otwartą – krajobraz oraz tę zbudowaną – przestrzeń Waszych miast i wsi. Pozwoli poznać historię i opisać jej cechy. Nauczy Was także zaplanować i wyznaczyć kierunki oczekiwanych przez Was zmian. Zmian w przestrzeni Wam najbliższej i przez to – najważniejszej. Przekażemy Wam naszą wiedzę jak to zrobić.

 

 1. Zajęcia z NEGOCJACJI na Wydziale Architektury PK

  Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta – zajęcia będą kontynuowane od października 2023. Ustalono poszerzenie programu zajęć o elementy projektowania uniwersalnego, ekologii i zielonego budownictwa.

 2. Zajęcia z Planowania Przestrzennego na Uniwersytecie Rolniczym

  Zajęcie będą kontynuowane. Ustalono potrzebę powołania zespołu roboczego ds. korekty programu w porozumieniu z władzami uczelni.

 3. Program szkoleń na okres od czerwca 2023 do lutego 2024

 1. Działalność Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych


 2. Zakres działalności Kolegium Sędziów Konkursowych MPOIA RP  

                                                                                                      

            Witold Zieliński
Koordynator Zespołu ds. Kształcenia

 Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach