partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Informujemy dniu 22.04.2023 r. odbyło się pierwsze po Nadzwyczajnym Zjeździe Wyborczym posiedzenie Rady MPOIA RP.

 

Na posiedzeniu nowo wybrana Rada VI kadencji Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP ukonstytuowała się następująco:

 

Przewodniczący – arch. Marek Kaszyński

Zastępca Przewodniczącego – arch. Maciej Kubicki

Zastępca Przewodniczącego – arch. Marcin Włodarczyk

Zastępca Przewodniczącego – arch. Witold Zieliński

Sekretarz – arch. Grzegorz Lechowicz

Skarbnik – arch. Wojciech Dobrzański

Członek Rady – arch. Marta Bruzda

Członek Rady – arch. Piotr Burak-Gajewski

Członek Rady – arch. Agnieszka Łabusiewicz-Ćwik

Członek Rady – arch. Marcin Pawłowski

Członek Rady – arch. Bernadetta Półchłopek-Szczygieł