partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Forum Zawodów Zaufania Publicznego (FZZP) – relacja ze spotkania  

 

Spotkanie odbyło się 23 stycznia 2023 r. w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w Krakowie,
przy ul. Kraszewskiego 36. Spotkanie otworzył przewodniczący Rady MPOIA RP, arch. Piotr Chuchacz witając przybyłych przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.
Na spotkaniu reprezentowane były następujące izby samorządów zawodowych:

 • Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
 • Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
 • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Regionalna Izba Biegłych Rewidentów
 • Okręgowa Izba Adwokacka w Krakowie
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Małopolski Okręg Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • Izba Notarialna w Krakowie
 • Małopolska Okręgowa Izba Architektów – gospodarz spotkania, którą reprezentowali:
  – arch. Piotr Chuchacz, przewodniczący Rady MPOIA RP,
  – Materk Tarko, wiceprzewodniczący,
  – Witold Zieliński, wiceprzewodniczący,
  – Maciej Kubicki, członek Prezydium,
  – Dorota Verey, członek Rady.


Po zaakceptowaniu programu spotkania przez jego uczestników, Pani Dziekan Patrycja Rosół (Małopolski Okręg Polskiej Izby Rzeczników Patentowych) przedstawiła problem pomijania izby samorządu zawodowego na etapie tworzenia aktów prawnych przez Ustawodawcę. Na tym tle wywiązała się dyskusja. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do faktu niedostrzegania przez Ustawodawcę wiedzy i doświadczenia merytorycznego przedstawicieli samorządów zawodowych. Zwrócono uwagę na powszechność problemu pomijania uwag wnoszonych przez środowiska zawodowe do tworzonych aktów prawa lub wręcz całkowite pomijanie udziału tych środowisk w procedurze tworzenia prawa. Dyskutowano nad przyczynami tego zjawiska. Wyrażano ubolewanie wobec problemu niedoceniania specjalistycznej wiedzy, ugruntowanej poprzez doświadczenie zawodowe. Dostęp do tej wiedzy, zdaniem uczestników spotkania jest możliwy poprzez samorządy zawodowe.

W odniesieniu do wcześniejszej dyskusji, arch. Marek Tarko zaprezentował wnioski jakie płyną z aktywności Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w zakresie warunków wykonywania zawodu.
Po dwóch kadencjach szerokich działań w zakresie praktyki prawa inwestycyjnego oraz warunków wykonywania zawodu architekta, realizowanych przez Radę MPOIA RP przy wsparciu zespołów roboczych, MPOIA RP uzyskała bazę merytoryczną dla określania zasad wiedzy technicznej. Ten zasób aktywności i jej efekty jest doceniany przez innych uczestników procesu przygotowania i realizacji inwestycji, jako wysoki poziom kompetencji. Marek Tarko przedstawił propozycję budowania relacji z Ustawodawcą w oparciu o wspomniany system kompetencji. Kontynuując powyższą wypowiedź, arch. Piotr Chuchacz porównał osoby wykonujące zawody zaufania publicznego do „przewodników w labiryncie specjalistycznej wiedzy”.

W dalszej części spotkania rozmowa dotyczyła szeroko rozumianej edukacji. Arch. Dorota Verey zaprezentowała prowadzone przez Izbę Architektów zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jest to inicjatywa ukierunkowana na budowanie świadomego społeczeństwa. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję i wymianę doświadczeń. Z dyskusji wyłoniła się inicjatywa podjęcia wspólnych działań edukacyjnych oraz organizacji imprez plenerowych ukierunkowanych na spotkania środowisk zawodowych ze społeczeństwem (Pikniki, Dzień dziecka, etc.).

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Aleksander Gut poruszył zagadnienia związane z edukacją na poziomie szkół średnich oraz zaprosił przedstawicieli FZZP na imprezę integracyjną dla dzieci w czerwcu br.

Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

 

 

Kolejne spotkanie Forum odbędzie się w dniu 20 marca.Więcej aktualności