partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 W dniu 13 października 2022 r. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
z Delegatami na Zjazd Okręgowy MPOIA RP. 

 

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. 

 • Przewodniczący Rady – Piotr Chuchacz
  powitał przybyłych gości oraz omówił bieżące działania podejmowane przez samorząd. 
 • Zastępca przewodniczącego Rady – Marek Tarko
  przedstawił działalność Zespołu Urbanistycznego działającego przy Radzie MPOIA RP.
 • Sekretarz Rady – Grzegorz Lechowicz
  opowiedział o działalności Zespołu Ochrony Zabytków utworzonego przy Radzie MPOIA RP.
 • Członek Rady – Maciej Kubicki
  zaproponował, aby zaplanowany na listopad Konwent Przewodniczących organizowany przez Radę MPOIA RP odbył się pod tematyką planowanych zmian prawa budowlanego.

Na zakończenie spotkania odbyła się krótka dyskusja i zakończono spotkanie.