partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Krótka relacja z konferencji Piękno Architektury,
Łódź, 22–23 IX 2022

 

W dniach 22–23 września 2022 odbyła się w Łodzi konferencja Piękno architektury organizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Architektów. Małopolską OIA reprezentowali Marta Urbańska i Jarosław Wilk.

Manifest konferencji stwierdzał: „Piękno architektury” to ulotne i nieprecyzyjne określenie. Każdy z nas jest odbiorcą przestrzeni, którą buduje architektura i wydaje swoją własną ocenę.

  • Czy na pewno cechuje ją jakość i estetyka?
  • Czy nie została sprowadzona do aspektów technicznych i finansowych?
  • Kreowanie przestrzeni jest unikalną kompetencją zawodu architekta. Szkicując pierwsze koncepcje architekt gestem tworzy nowe światy, nowe miejsca do życia i pracy…

 

Obrady miały miejsce najpierw w siedzibie Biura Architekta Miasta, w Lapidarium Detalu Łódzkiego (spotkanie poświęcone architektom miast). Potem, w hali maszyn sławnego Centrum EC1 – odbywały się debaty architektów i zaproszonych gości, w tym developerów i czołowych producentów materiałów budowlanych. Obecna była Prezydent Miasta Łodzi.

Wysłanniczka Rady MPOIA RP miała możliwość uczestniczyć w konferencji tylko w czwartek, 22 IX, ale odniosła doskonałe wrażenia – także z perspektywy praktyka organizacji i prowadzenia takich wydarzeń, jak Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie. Skala łódzkiego spotkania była dużo mniejsza, ale z programem zwiedzania obiektów i obszarów objętych rewitalizacją, i z festiwalem światła – Light Move Festival. Łódź jest miastem fascynującym, o wręcz epickiej skali przemian i wizyty tam są wręcz obowiązkowe.

W pierwszym dniu, w panelach dyskusyjnych brali udział m.in. architekci: prof. Marek Janiak, Architekt Miasta Łodzi, Andrzej Walczak, twórca potęgi firmy Atlas, Piotr Fokczyński, Prezes KRIA i zaproszeni twórcy, w tym Bartosz Jarosz (Neostudio Architekci) i Tomasz Konior (Konior Studio). Z Małopolski przybyli prof. Krzysztof Ingarden (Ingarden & Ewy Architekci) oraz Janowie Karpiel-Bułecka senior i junior (Karpiel i Steindel Architektura). Prowokujące prezentacje K. Ingardena (o architekturze po architektach – przez opresyjną dominację świata projektowania cyfrowego) i J. Karpiela-Bułecki seniora (o bolesnej rzeczywistości samowoli budowlanych na Skalnym Podhalu) sprawiły, że powiało grozą. Słusznie – to naszym zdaniem rewers piękna, ale nie wszyscy tak sądzą.  Natomiast wystąpienia pozostałych – pokazywały, zdaniem autorki relacji, interwencje piękne, w niełatwym, zastanym kontekście.

Dyskusja między architektami automatycznie ma profesjonalny poziom, a nawet jeśli niemożliwe jest definitywne ustalenie, czym jest piękno architektury, warto się spierać. Pierwsza konferencja z pewnością powinna być kontynuowana – spotkanie było bardzo ciekawe i potrzebne, dyskutanci znakomici, atmosfera świetna. Gratulując arch. Konradowi Karmańskiemu (Przewodniczącemu Rady) i Robertowi Sobańskiemu z ŁOOIA RP, głównym organizatorom, czekamy na następne wydania, tak ciekawie rozpoczętej, inicjatywy!

 

  

 

arch. IARP Marta A. Urbańska
fot. M.A. Urbańska

 

 Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach