partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniach 16 i 17.09.2022 r. w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
odbył się Konwent Przewodniczących OIA


Tematyka Konwentu objęła:

  • Projekt zmian regulaminu organizacji i finansowania Konwentów Przewodniczących oraz rola Konwentu w nowej kadencji 2022-2026;
  • Sytuacja finansowa wydawnictwa Z:A;
  • Finansowanie pracy członków Komisji Egzaminacyjnych OIA w oparciu o zmieniony w poprzedniej kadencji Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej;
  • Koncepcję pracy zespołów ekspertów w poszczególnych okręgach jako wsparcie dla wszystkich członków IARP przy wykonywaniu przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali:

  • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • Dorota Verey – Członek Rady MPOIA RP
  • Maciej Kubicki – Członek Rady MPOIA RP

 

   Więcej aktualności