partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 31.08.2022 r. na zaproszenie Centrum Łukasiewicz w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Izby Architektów RP i Departamentu Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz.

 

Uczestnikami spotkania byli:

 • ze strony IARP:
  – Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  – Mikołaj Gierych – Członek Mazowieckiej OIA RP
  – Olaf Jasnorzewski – Członek Rady MPOIA RP

jako przedstawiciele KRIA do Architects' Council of Europe (ACE*) ws. Nowego Europejskiego Bauhausu (New European Bauhaus, NEB).

 • ze strony Centrum Łukasiewicz w spotkaniu wzięli udział:
  – Marcin Kardas – Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz
  – Antonina Pawlak – Starszy Specjalista ds. projektów i współpracy międzynarodowej Departamentu Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz
  – Magdalena Śliwińska-Bartel – Starszy Specjalista ds. Innowacji Departamentu Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz


Podczas spotkania przedstawiono podstawy działania i cele Centrum Łukasiewicz a także podstawy konstytucyjne i ustawowe działania Izby Architektów RP.

Podjęte ustalenia:

 1. Obie Instytucje wyrażają wolę i gotowość podjęcia współpracy i współdziałania dla osiągnięcia celów NEB jakimi są m. in. zrównoważony i prospołeczny rozwój tkanki urbanistycznej, optymalizacja zasad jej kształtowania, zrównoważony i technologiczny rozwój planistyki, urbanistyki, architektury i budownictwa oraz optymalne kształtowanie środowiska prawnego procesu inwestycyjnego w Polsce.
 2. Instytucje wymienią się szczegółowymi informacjami na temat swojej działalności.
 3. Centrum Łukasiewicz wyraża gotowość wsparcia corocznej Konferencji tematycznej organizowanej w dniach 18-19 listopada 2022 w Krynicy Zdroju.
 4. Centrum Łukasiewicz podejmie działania dla zorganizowania wraz z Izbą Architektów RP „warsztatów”, jako wydarzenia towarzyszącego, poprzedzającego lub równoległego do organizowanej Konferencji w Krynicy Zdroju. Celem „warsztatów” będzie praktyczne rozwiązanie wskazanego zagadnienia dotyczącego NEB.Z uwagi na potencjały obydwu instytucji liczymy, że może być to początek ciekawej i owocnej współpracy.

 *ACE: Rada Architektów Europy to profesjonalna organizacja architektów z Europy, której celem jest wspieranie rozwoju architektury i utrzymanie jej jakości. Powstała 11 maja 1990 roku w Treviso we Włoszech z połączenia dwóch organizacji: Komitetu Łącznikowego Architektów Zjednoczonej Europy i Rady Architektów Europejskich.

                                                                                                                                                   Więcej aktualności