partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 26 sierpnia 2022 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli
Rady MPOIA RP z Dyrekcją Wydziału Architektury i Urbanistyki
Urzędu Miasta Krakowa

 

Uczestnicy:

Ze strony MPOIA RP:

  • Piotr Chuchacz, Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • Grzegorz Lechowicz, Sekretarz I Rady MPOIA RP
  • Dorota Verey, Sekretarz II Rady MPOIA RP

Ze strony WAiU UMK:

  • Dorota Zaucha-Rybka, Dyrektor Wydz. Architektury i Urbanistyki UMK
  • Anna Kądziołka-Czupryńska, Zastępca Dyrektora Wydz. Architektury i Urbanistyki UMK 

 

Omówiono, oprócz bieżącej współpracy, kolejną transzę opinii Zespołu Rzeczoznawców i Zespołu ds. Legislacji.

Z większością opinii zespołów roboczych powołanych przy Radzie MPOIA RP, Wydział Architektury się zgodził zwracając jedynie uwagę, aby do opracowanej opinii dołączać zapytanie, gdyż opinie są wydawane w sprawach indywidualnych. Publikowane opinie są zaś traktowane przez członków MPOIA RP a także innych projektantów jako wykładnia ogólna, dlatego należy zwrócić w nich uwagę na możliwość występowania innych uwarunkowań – szczególnie odmiennych wymagań Miejscowych Planów.

Najwięcej uwagi poświęcono zapewnieniu powierzchni biologicznie czynnej przy sporządzaniu zagospodarowania obszaru inwestycji. Ustalono konieczność głębszego opracowania tematu w celu wypracowania zbieżnego stanowiska bazującego na podstawie naukowej i praktycznych doświadczeń urzędu.

 

 

(DV)