partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 18.08.2022 z inicjatywy Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP odbyło się spotkanie w siedzibie Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa (SKOZK).    

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Borysław Czarakcziew – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;  
  • Maciej Wilamowski – Sekretarz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;
  • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP;
  • Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP.

 

 

 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  1. Rolę i działalność Zespołu ds. Ochrony Zabytków przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Omówiono opinię nr 1 Zespołu ds. Ochrony Zabytków, dotyczącą konieczności uwzględnienia postanowień zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie gabarytów projektowanych (nadbudowywanych) obiektów.
  2. Rolę i zadania  Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków m. Krakowa  w tym braku rekomendowanych przez Radę MPOIA  przedstawicieli  Izby Architektów w  jej składzie.

     

Obydwie strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy w omawianym zakresie.

 

Przedstawiciele Rady zaprosili Przewodniczącego na najbliższe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zabytków w celu przedstawienia problemów kierowanych przez członków MPOIA RP w odniesieniu do obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską.

 

                                                                                                                                                                        Rada MPOIA RPWięcej aktualności