partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Relacja ze spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Panem Jerzym Muzykiem   


 
W dniu 9.08.2022 r. z inicjatywy MPOIA RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Panem Jerzym Muzykiem.
Spotkanie dotyczyło wzajemnych relacji oraz sprawności prowadzenia przez organy administracji architektoniczno-budowlanej postępowań administracyjnych. Było to drugie spotkanie w ostatnich kilku miesiącach. Poprzednie odbyło się w dniu 10.05.2022 r.
 
W spotkaniu uczestniczyli:

  • Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
  • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

 
 
Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  1. Pomocy i wsparcia Miasta w pozyskaniu z zasobów m. Krakowa odpowiedniego lokalu na nową siedzibę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wraz zapleczem wystawienniczo-szkoleniowym. 
  2. Udziału przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
  3. Opracowania przez Izbę opinii w zakresie interpretacji niektórych zapisów zawartych w decyzjach o warunkach zabudowy oraz procederu tzw. „dyżurnego” wykorzystania niezabudowanych działek przez sąsiednie inwestycje.
  4. Współpracę Miasta z przedstawicielami Ukrainy.  
     

Obydwie strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy w omawianym zakresie.


 
 
                                                                                   Rada MPOIA RP