partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 29.07.2022 r. w Wydziale Architektury UMK odbyło się spotkanie

 

W spotkaniu ze strony MPOIA RP wzięli udział:

 • arch. Piotr Chuchacz (Przewodniczący Rady MPOIA)
 • arch. Witold Zieliński (vice Przewodniczący Rady)
 • arch. Olaf Jasnorzewski (członkek Rady, Koordynator ZWWZ)


Ze strony UMK:

 • arch. Dorota Zaucha-Rybka (Dyrektor Wydziału Architektury UMK)
 • arch. Anna Kądziołek–Czupryńska (zastępca Dyrektora Wydziału Architektury UMK)Było to kolejne robocze spotkanie, którego przedmiotem było omówienie bieżących zagadnień oraz problemów prawnych i projektowych wymagających wspólnego uzgodnienia i rozwiązania przez Radę MPOIA RP oraz WA UMK w ramach usprawniania procesu zatwierdzania dokumentacji projektowej oraz wydawania Decyzji o pozwoleniu na budowę.


Omówiono następujące zagadnienia:

 • Opinię ZR:139 dotyczącą zagadnienia „Antresoli w obiektach budowlanych”;
 • Opinię ZR:194 dotyczącą „Przebudowy obiektu budowlanego”;
 • Opinię ZR:209 dotyczącą „Budowy zjazdu z drogi wewnętrznej”;
 • Opinię ZR:211 dotyczącą „Sposobu obliczania powierzchni schodów wewnątrz budynków”;
 • Opinię ZR:212 dotyczącą „Zabudowy bliźniaczej”;
 • Opinię ZR:213 dotyczącą „Sposobu obliczania powierzchni zabudowy budynków”;
 • Opinię ZR:219 dotyczącą „Zastosowania pochylni jako dostępu do garażu podziemnego”;
 • Stanowisko Rady MPOIA Nr2 z dnia 22.11.2020r. dotyczące „Definicji domu w zabudowie bliźniaczej”;
 • Stanowisko Rady MPOIA Nr3 z dnia 22.11.2020r. dotyczące „Wymogu sprawdzenia projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia”;
 • Stanowisko Rady MPOIA Nr5 z dnia 22.11.2020r. dotyczące „Lokalizacji budynków względem lasu”;
 • Stanowisko Rady MPOIA Nr6 z dnia 22.11.2020r. dotyczące „Interpretacji definicji antresoli”;
 • Stanowisko Rady MPOIA Nr9 z dnia 23.07.2020r. dotyczące „Pomiaru wysokości budynku w kontekście stropodachu klatki schodowej”;
 • Stanowisko Rady MPOIA Nr10 z dnia 04.05.2022r. dotyczące „Procedur związanych z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej i dostępności inwestycji do drogi publicznej”;
 • „Listę Kontrolną” dotyczącą procedur wymaganych ustawowo na poszczególnych etapach Projektu Budowlanego

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na dzień 26 Sierpnia 2022r. w siedzibie UMK przy ul. Mogilskiej 41w Krakowie.

 Więcej aktualności