partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Za nami 80-te spotkanie w ramach Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów,
które odbyło się 20 kwietnia br.
w sali konferencyjnej „Kotłownia” na kampusie Politechniki Krakowskiej.

 

Organizatorem Forum jest Zarząd Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentował kol. Maciej Bartos.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 35 osób, które dyskutowały na różne tematy nawiązujące do wiodącego tematu: 

Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym?

 

Najważniejsze głosy/wnioski płynące z prezentacji oraz dyskusji można sformułować następująco:

  1. W Krakowie można wyodrębnić rejony, które spełniają kryteria miasta 15-minutowego.
  2. Problematyka miasta 15-minutowego wymaga dalszych badań i analiz. Dostępność miejsc użytku publicznego jest ważnym kryterium mającym wpływ na jakość życia mieszkańców.
  3. Pandemia zmieniła niektóre z przyzwyczajeń mieszkańców, co należy brać pod uwagę przy dalszych analizach.

Ponadto dyskutowano o obowiązującym Studium, transformacji przestrzennej Krakowa w ostatnich latach oraz przykładach z Lozanny, Kopenhagi, Awinion.

 Więcej aktualności