partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 

V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd IARP
wybrał nowe władze na kadencję 2022–2026

 Prezesem KRIA RP został arch. Piotr Fokczyński (DSOIA RP)

 

 

 Więcej aktualności