partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

 

V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd IARP
wybrał nowe władze na kadencję 2022–2026

 Prezesem KRIA RP został arch. Piotr Fokczyński (DSOIA RP)