partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 10.05.2022 r. na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jerzego Muzyka odbyło się spotkanie dotyczące wzajemnych relacji w kontekście sprawności prowadzenia przez organy administracji architektoniczno-budowlanej postępowań administracyjnych oraz planowania przestrzennego.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 
  • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP
  • Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie :

  1. Zasady kontynuacji ścisłej współpracy z Wydziałem Architektury Urzędu Miasta Krakowa. Izba zaproponowała cykliczne spotkania i skorzystanie ze swoich doświadczeń i potencjału zespołów problemowych tj. Zespół Rzeczoznawców, Zespół ds. Legislacji lub Zespól ds. Warunków Wykonywania Zawodu.
  2. Współpracy z Wydziałem Planowania Przestrzennego UMK w zakresie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  3. Udziału przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pan Jerzy Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa zaproponował wystosowanie stosownego pisma z listą kandydatów rekomendowanych do tego gremium.

Obydwie strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy w omawianym zakresie.

 

Na koniec spotkania przedstawiciele MPOIA RP złożyli na ręce Prezydenta pismo z prośbą o wsparcie naszych działań w pozyskaniu z zasobów m. Krakowa odpowiedniego lokalu na siedzibę izby wraz z zapleczem wystawienniczo-szkoleniowym.