partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 2 czerwca 2022 za pomocą platformy internetowej odbyło się spotkanie Rady z Delegatami na Zjazd Krajowy IARP.

 

Spotkanie zwołał Piotr Chuchacz, Przewodniczący Rady MPOIA.

Poinformował obecnych o możliwych kandydaturach na funkcję Prezesa KRIA i o swoich propozycjach związanych z kolejną VI kadencją Izby Architektów.

Następnie Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag.

 

MN