partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 1 czerwca 2022 w siedzibie MPOIA RP odbyło się kolejne spotkanie ze studentkami reprezentującymi Kolektyw Architektów i Architektek – nieformalne grono skupiające osoby kończące studia architektoniczne.

 

Ze strony MPOIA RP uczestniczyli: 

  • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • Witold Zieliński – wiceprzewodniczący Rady, Koordynator Zespołu ds. Kształcenia przy Radzie MPOIA RP,
  • Maciej Nitka – członek Rady
  • Maciej Bartos – członek Zespołu ds Legislacji

 

Członkowie MPOIA RP otrzymali informację o zamiarze sformalizowania działań Kolektywu w formie Koła Naukowego lub Stowarzyszenia z wykorzystaniem dostępnych na Uczelni form zrzeszania się studentów. Rozmawiano także o zbliżającym się momencie rozpoczęcia całosemestralnych praktyk studenckich, wynikających ze zmian ustawowych.

Kolejne spotkanie zaplanowano po wakacjach.

 

MN

 

  • IMG_3109
  • IMG_3110
  • IMG_3111
  • IMG_3112