partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie
Zespołu ds. Legislacji 
działającego przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP VI kadencji.


Spotkanie poprowadził koordynator zespołu Maciej Kubicki.

Przewodniczący Rady MPOIA RP Piotr Chuchacz przedstawił oczekiwania Rady względem zespołu oraz wspólnie z koordynatorem przedstawili zasady działania zespołu. Omówione zostały bieżące działania podjęte przez ZL oraz plan działań na najbliższy czas tj.:

  1. Bieżąca koordynacja związana z listą kontrolną procesu inwestycyjnego oraz plany jej rozbudowy.
  2. Przygotowanie działań zleconych przez Radę MPOIA w formie opinii.
  3. Analiza postanowień wzywających do uzupełnienia braków oraz odpowiedzi na nie przez członków MPOIA reprezentujących Inwestorów w postepowaniach przed organami AAB.
  4. Interwencje legislacyjne mające na celu zaciśnięcie współpracy pomiędzy MPOIA, a wydziałami AAB w całym województwie małopolskim.


Dokonano prezentacji członków ZL na VI kadencję Rady MPOIA RP oraz wręczono nominację do zespołu.
W spotkaniu udział wzięli:
Anna Serafin, Piotr Chuchacz, Paweł Chwastek, Maciej Kosz, Mariusz Bożek, Małgorzata Rusnak, Anna Zabdyr-Jamróz, Maciej Bartos, Maciej Kubicki.

Ustalono skład zespołu ds. legislacji przy Radzie MPOIA RP w postaci:
Maciej Kubicki – koordynator
Piotr Chuchacz, Anna Serafin, Wojciech Dobrzański, Grzegorz Jachym, Witold Zieliński, Olaf Jasnorzewski, Paweł Chwastek, Dorota Verey, Maciej Kosz, Mariusz Bożek, Małgorzata Rusnak, Anna Zabdyr-Jamróz, Maciej Bartos, Anna Dyląg.

Lista jest otwarta i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w pracach zespołu za pośrednictwem biura MPOIA RP.

 

  • IMG_2948
  • IMG_2951
  • IMG_2953
  • IMG_2961


Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach