partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie
Zespołu ds. Legislacji 
działającego przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP VI kadencji.


Spotkanie poprowadził koordynator zespołu Maciej Kubicki.

Przewodniczący Rady MPOIA RP Piotr Chuchacz przedstawił oczekiwania Rady względem zespołu oraz wspólnie z koordynatorem przedstawili zasady działania zespołu. Omówione zostały bieżące działania podjęte przez ZL oraz plan działań na najbliższy czas tj.:

  1. Bieżąca koordynacja związana z listą kontrolną procesu inwestycyjnego oraz plany jej rozbudowy.
  2. Przygotowanie działań zleconych przez Radę MPOIA w formie opinii.
  3. Analiza postanowień wzywających do uzupełnienia braków oraz odpowiedzi na nie przez członków MPOIA reprezentujących Inwestorów w postepowaniach przed organami AAB.
  4. Interwencje legislacyjne mające na celu zaciśnięcie współpracy pomiędzy MPOIA, a wydziałami AAB w całym województwie małopolskim.


Dokonano prezentacji członków ZL na VI kadencję Rady MPOIA RP oraz wręczono nominację do zespołu.
W spotkaniu udział wzięli:
Anna Serafin, Piotr Chuchacz, Paweł Chwastek, Maciej Kosz, Mariusz Bożek, Małgorzata Rusnak, Anna Zabdyr-Jamróz, Maciej Bartos, Maciej Kubicki.

Ustalono skład zespołu ds. legislacji przy Radzie MPOIA RP w postaci:
Maciej Kubicki – koordynator
Piotr Chuchacz, Anna Serafin, Wojciech Dobrzański, Grzegorz Jachym, Witold Zieliński, Olaf Jasnorzewski, Paweł Chwastek, Dorota Verey, Maciej Kosz, Mariusz Bożek, Małgorzata Rusnak, Anna Zabdyr-Jamróz, Maciej Bartos, Anna Dyląg.

Lista jest otwarta i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w pracach zespołu za pośrednictwem biura MPOIA RP.

 

  • IMG_2948
  • IMG_2951
  • IMG_2953
  • IMG_2961