partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Relacja ze spotkania z KOLEKTYWEM młodych Architektek i Architektów

 

W dniu 13.04.2022 w siedzibie MPOIA RP odbyło się drugie spotkanie z grupą naszych młodszych Koleżanek i Kolegów tworzących KOLEKTYW. KOLEKTYW to grupa studentów (ostatnich lat) oraz absolwentów studiów architektonicznych, czyli osób na początku kariery zawodowej. Działalność Kolektywu ma na celu stworzenie forum do wypowiedzi dla początkujących architektów. Służyć ma pogłębieniu wiedzy na temat kondycji zawodu.


Radę MPOIA RP na spotkaniu reprezentowali: arch. Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – wiceprzewodniczący, Koordynator ds. Kształcenia.

W spotkaniu wziął udział arch. Tadeusz Półchłopek – uczestnik z ramienia MPOIA RP zajęć dla studentów z przedmiotu „Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta”.
Spotkanie miało na celu wymianę poglądów na temat problemów młodych architektów i architektek m. in. coraz częstszym zjawisku odchodzenia absolwentów studiów architektonicznych z zawodu.

Omówiono kwestie zarobków młodych ludzi na początku kariery zawodowej. Kolejnym omawianym problemem była umowa o pracę oraz odstąpienie od umów cywilnoprawnych dla osób bez statusu studenta.

Na koniec przedstawiciele MPOIA RP zobowiązali się do rozpoznania możliwości udostępnienia szkoleń realizowanych przez izbę dla studentów i absolwentów a także możliwości i sposobu przekazywania wiadomości odnośnie konkursów architektonicznych.

 

Protokół ze spotkania

 


Więcej aktualności