partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Na stronie mpoia.pl pod linkiem https://www.mpoia.pl/komunikaty-mpoia/ pojawiły się kolejne dwa Komunikaty MPOIA.
 
  • Komunikat MP 07 dotyczy Ustalenia kręgu stron postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 
  • Komunikat MP 08 dotyczy Oświadczenia o warunkach przyłączenia do mediów
 
Oba Komunikaty otrzymały akceptację Pani Edyty Lisak, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Wraz z Komunikatami zamieszczamy pismo z ww akceptacją.


Rada MPOIA RP