partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Zakończenie zajęć dla studentów
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

W dniu 25 stycznia 2022 roku egzaminem końcowym zakończyła się kolejna edycja zajęć z przedmiotu „Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta”. Zajęcia dydaktyczne dla studentów II stopniu studiów magisterskich prowadzili członkowie Małopolskiej Okręgowej Izba Architektów RP we współpracy z pracownikami Uczelni.  

 

Tę aktywność rozpoczęliśmy w 2018 roku. Cieszy nas fakt kontynuacji wyjątkowego programu współpracy Uczelni kształcącej architektów z Izbą. Dziękujemy za to władzom Wydziału Architektury PK i Politechniki Krakowskiej, a w szczególności pani Dziekan, dr hab. inż. ach. Magdalenie Kozień-Woźniak, prof. PK. Koordynatorem programu ze strony Wydziału Architektury PK był dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski prof. PK

Tradycyjnie zajęcia zakończyły się egzaminem w formie testu. Wykazał on zasadność prowadzenia tego typu zajęć przez praktykujących architektów. Mamy nadzieje, że zajęcia z młodymi adeptami zawodu staną się dla nich doskonałą okazją do poznania praktyki zawodu architekta „od kuchni”. Dla Małopolskiej OIA RP jest to okazja do bliższego, empirycznego poznania zasad funkcjonowania procesu dydaktycznego. W przyszłości doświadczenia te mogą być bardzo pomocne zarówno w zakresie wniosków dotyczących programu nauczania, jak i zasad współpracy Izby Architektów z wyższymi uczelniami.

 

 

 

  • W tym semestrze ze strony MPOIA RP wykłady i zajęcia seminaryjne prowadzili:
    arch. Marek Tarko, arch. Jarosław Wilk, arch. Małgorzata Gruszka, arch. Marcin Pawłowski, arch. Grzegorz Jachym, arch. Piotr Chuchacz, arch. Witold Zieliński, arch. Tadeusz Półchłopek, arch. Marian Mikołajski, arch. Artur Hampel.
  • W zajęciach laboratoryjnych  udział wzięli:
    arch. Jarosław Wilk, arch. Witold Zieliński, arch. Tadeusz Półchłopek, arch. Marian Mikołajski, arch. Artur Hampel, arch. Robert Kuzianik, arch. Piotr Lewicki, arch. Jacek Ewy, arch. Marta Bruzda, arch. Jacek Bruzda, arch. Magda Buczyńska i arch. Krzysztof Kliche.
  • Ze strony WA PK zajęcia seminaryjne i laboratoryjne prowadzili:
    dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski prof. PK, dr arch. Jarosław Huebner prof.PK oraz dr arch. Zbigniew Kęsek

 

Wszystkim kolegom serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                           

Za Radę MPOIA RP

arch. Witold Zieliński
Z-ca Przewodniczącego Rady MPOIA RP