partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje o rozpoczęciu cyklu zebrań obwodowych, w wyniku których wyłonieni zostaną Delegaci na zjazd okręgowy nowej kadencji.
 
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) w zw. z § 1 ust. 2 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP, uchwałą nr 281/2021 Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 6 grudnia 2021 r., zostały zwołane zebrania obwodowe Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Utworzono 9 obwodów wyborczych wg porządku alfabetycznego: 

Obwód nr 1  Abram…. – Chudzi… – liczy 222 członków – wybieranych jest 9 delegatów

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 1:

 1. Barnaś Janusz
 2. Barnaś Krzysztof
 3. Bartos Maciej
 4. Bojanowski Krzysztof
 5. Bruzda Jacek
 6. Burak-Gajewski Piotr
 7. Butelski Kazimierz
 8. Chuchacz Piotr

 

Obwód nr 2  Chwa… – Gawro… – liczy 222 członków – wybieranych jest 9 delegatów

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 2:
 1. Chwastek Paweł
 2. Czarakcziew Borysław
 3. Czerwiński Piotr
 4. Dobrzański Wojciech
 5. Dyląg Anna
 6. Gał-Zagórska Katarzyna

Obwód nr 3  Gazar… – Kadłu… – liczy 223 członków – wybieranych jest 9 delegatów 
zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 3:
 1. Gruszka Małgorzata
 2. Hampel Artur
 3. Jachym Grzegorz

Obwód nr 4  Kadłu… – Kubi… – liczy 222 członków – wybieranych jest 9 delegatów 

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 4:
 1. Karpiel Jan
 2. Kasprzyk Ewa
 3. Kaszyński Marek
 4. Kłosińska Agata
 5. Kogut Sławomir
 6. Kowalczyk Maria
 7. Kozub Maciej
 8. Krawontka Łukasz
 9. Kronowski Dariusz
 10. Kubicki Maciej

Obwód nr 5  Kubik – Mgeła… – liczy 221 członków – wybieranych jest 9 delegatów 

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 5:
 1. Lechowicz Grzegorz
 2. Lorek Dawid Andrzej
 3. Łoziński Karol
 4. Malec Tomasz
 5. Maślankowski Robert


Obwód nr 6  Miąs… – Pięt… – liczy 223 członków – wybieranych jest 9 delegatów 

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 6:
 1. Mikołajski Marian
 2. Młynarczyk Anna
 3. Nesterski Stanisław
 4. Okowiński Jan
 5. Pawłowski Marcin
 6. Pięta Andrzej


Obwód nr 7  Pikul… – Słotwi… – liczy 222 członków – wybieranych jest 9 delegatów 

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 7:
 1. Rudol Piotr
 2. Rymarczyk Andrzej
 3. Serafin Anna
 4. Siedlecki Bogdan
 5. Skąpski Jan


Obwód nr 8  Słowi… – Trebu… – liczy 223 członków – wybieranych jest 9 delegatów 

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 8:
 1. Stawarz Bartłomiej
 2. Tarko Marek


Obwód nr 9  Trebu… – Żytko… – liczy 231 członków – wybieranych jest 9 delegatów 

zgłoszenia kandydatur na Delegatów na Zjazd Okręgowy
przesłali następujący członkowie obwodu nr 9:
 1. Trzepla Artur
 2. Twardowski Mariusz
 3. Verey Dorota
 4. Walkowski Andrzej
 5. Węcławowicz Jacek
 6. Wilk Jarosław
 7. Włodarczyk Marcin
 8. Włodarczyk Małgorzata
 9. Urbańska Marta
 10. Zaucha-Rybka Dorota
 11. Zieliński Witold
 
Terminy Zebrań Obwodowych:
 • Obwód nr 1 w dniu 10.01.2022; (poniedziałek) godz. 17:00
 • Obwód nr 2 w dniu 11.01.2022; (wtorek) godz. 17:00
 • Obwód nr 3 w dniu 12.01.2022; (środa) godz. 17:00
 • Obwód nr 4 w dniu 13.01.2022; (czwartek) godz. 17:00
 • Obwód nr 5 w dniu 02.02.2022; (środa) godz. 17:00
 • Obwód nr 6 w dniu 03.02.2022; (czwartek) godz. 17:00
 • Obwód nr 7 w dniu 04.02.2022; (piątek) godz. 17:00
 • Obwód nr 8 w dniu 05.02.2022; (sobota) godz. 11:00
 • Obwód nr 9 w dniu 05.02.2022; (sobota) godz. 15:00

Ustala się terminy zgłaszania swojej kandydatury na delegata przez członków odpowiednich obwodów za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • Obwód nr 1 od dnia 11.12.2021 do dnia 31.12.2021;
 • Obwód nr 2 od dnia 12.12.2021 do dnia 01.01.2022;
 • Obwód nr 3 od dnia 13.12.2021 do dnia 02.01.2022;
 • Obwód nr 4 do dnia 14.12.2012 do dnia 03.01.2022;
 • Obwód nr 5 od dnia 03.01.2022 do dnia 23.01.2022;
 • Obwód nr 6 od dnia 04.01.2022 do dnia 24.01.2022;
 • Obwód nr 7 od dnia 05.01.2022 do dnia 25.01.2022;
 • Obwód nr 8 od dnia 06.01.2022 do dnia 26.01.2022;
 • Obwód nr 9 od dnia 06.01.2022 do dnia 26.01.2022

Ustala się skład Komisji Obwodowych:

 • Obwód nr 1: Maciej Nitka, Marek Tarko, Krzysztof Stępniak;
 • Obwód nr 2: Piotr Chuchacz, Anna Serafin, Marek Tarko;
 • Obwód nr 3: Piotr Chuchacz, Maciej Nitka, Marek Tarko;
 • Obwód nr 4: Piotr Chuchacz, Jarosław Wilk, Marek Tarko;
 • Obwód nr 5: Piotr Chuchacz, Maciej Nitka, Krzysztof Stępniak;
 • Obwód nr 6: Maciej Kubicki, Krzysztof Stępniak, Dorota Verey;
 • Obwód nr 7: Maria Janik, Maciej Kubicki, Marek Tarko;
 • Obwód nr 8: Marta Bruzda, Jarosław Wilk, Witold Zieliński;
 • Obwód nr 9: Maria Janik, Anna Serafin, Marek Tarko

 

Zebrania odbędą się w budynku „Miastoprojekt”, Kraków ul. Kraszewskiego 36 (sala konferencyjna w przyziemiu budynku).
Zebrania Obwodowe są zwoływane w celu przeprowadzenie wyborów Delegatów na Zjazd Okręgowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Udział w Zebraniu Obwodowym jest prawem i obowiązkiem członka Izby Architektów RP
(Regulamin organizacji i trybu przeprowadzenia zjazdów oraz wyborów do jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego – Izby Architektów RP – § 5, pkt 1.

Informujemy ponadto, że każdy Członek MPOIA RP otrzyma indywidualne zawiadomienie o terminie Jego Zebrania Obwodowego wraz z porządkiem zebrań obwodowych oraz rekomendowaną kartą zgłoszenia.

Załączniki:Więcej aktualności