partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo, 

Termin egzaminu sesji zimowej na uprawnienia 19.02.2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia nowego terminu zimowej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na 19 lutego 2021 r. Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które przeszły pozytywną kwalifikację i zostały dopuszczone do zimowej sesji egzaminacyjnej. Ponadto informujemy, że dla osób z sesji wrześniowej pozostaje niezmieniona sesja dodatkowa wyznaczona na 19 lutego 2021 r.

Osoby, które uzyskają negatywny wynik egzaminu pisemnego lub ustnego w sesji zimowej (luty 2021 r.) mogą przystąpić do egzaminu najwcześniej w sesji letniej tj. 11 czerwca 2021 r.Więcej aktualności