partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Rada Małopolskiej OIA RP ogłasza nabór do Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych w celu reprezentowania Izby podczas egzaminów dyplomowych na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Egzaminatorem może zostać każdy członek MPOIA RP, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej co najmniej 10 lat.

Szczegółowe wymagania, Regulamin KEZ oraz kwestionariusz zgłoszeniowy są zamieszczone na stronie MPOIA RP w zakładce: https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/ksztalcenie.

Pisemne zgłoszenia należy przesłać do biuro MPOIA RP do 30 listopada 2020 roku.