partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo, 

Egzamin planowany na 4.12.2020 r. został odwołany na podstawie Uchwały nr 6/2020 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2020 r.

  1. W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz ustanowieniem przez Radę Ministrów zakazów organizacji zgromadzeń odwołuje się sesję zimową egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której planowany termin wyznaczono na dzień 4 grudnia 2020 r. 
  2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach sesji zimowej, o której mowa w ust. 1 i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania sesji zimowej wycofały swój wniosek, opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu. 
  3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej sesji egzaminacyjnej. 
  4. Termin najbliższej sesji egzaminacyjnej zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.