partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że 5 października 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2021 r. dla osób, które uzyskały negatywny wynik części pisemnej lub części ustnej egzaminu podczas sesji przeprowadzonej we wrześniu 2020 r.

Dodatkowy termin egzaminu na uprawnienia wyznaczony został na 19 lutego 2021 r. i przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uzyskały negatywny wynik części pisemnej lub ustnej egzaminu we wrześniu 2020 r. Wnioski o przystąpienie do egzaminu można składać najpóźniej do 19 listopada 2020 r. Osoby, które uzyskają negatywny wynik egzaminu pisemnego lub ustnego w sesji zimowej (grudzień 2020 r.) mogą przystąpić do egzaminu najwcześniej w sesji letniej tj. 11 czerwca 2021 r. Osoby, które uzyskają negatywny wynik egzaminu pisemnego lub ustnego w dodatkowej sesji egzaminacyjnej (luty 2021) będą mogły przystąpić do egzaminu w sesji letniej 2021 (czerwiec 2021).