partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Jak Państwa informowaliśmy wpisem (z 15.09.2020 r.) Rada MPOIA RP zajęła stanowisko wobec działań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków mających na celu wpisanie do Państwowego Rejestru Zabytków pasa startowego lotniska w Czyżynach wraz z przyległymi działkami w tym – objętymi realizacją Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON.
 
Otrzymaliśmy pismo WUOZ świadczące, że nasza reakcja była skuteczna.
Poniżej publikujemy całość korespondencji w tej ważnej sprawie.