partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Jak Państwa informowaliśmy wpisem (z 15.09.2020 r.) Rada MPOIA RP zajęła stanowisko wobec działań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków mających na celu wpisanie do Państwowego Rejestru Zabytków pasa startowego lotniska w Czyżynach wraz z przyległymi działkami w tym – objętymi realizacją Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON.
 
Otrzymaliśmy pismo WUOZ świadczące, że nasza reakcja była skuteczna.
Poniżej publikujemy całość korespondencji w tej ważnej sprawie.