partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Poniżej zamieszczamy stanowisko Rady Małopolskiej OIA RP w sprawie działań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mających na celu wpisanie pasa startowego lotniska w Czyżynach wraz z przyległościami do Państwowego Rejestru Zabytków.
Może to mieć negatywny wpływ na realizację Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON według projektu wyłonionego w wyniku konkursu.
Rada MPOIA RP wystosowała w tej sprawie list do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Działania przyniosły skutek w postaci listu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. dr hab. Moniki Bogdanowskiej, który publikujemy poniżej.Więcej aktualności