partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP
Na prośbę Organizatora Konkursu - Zarządu Województwa Małopolskiego - zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonej właśnie, jubileuszowej 10 edycji Konkursu o Nagrodę architektoniczną Województwa Małopolskiego im Stanisława Witkiewicza.
 
Poniżej zamieszczamy tekst zaproszenia a w załącznikach:
Zapraszamy.
Rada MPOIA RP
 


Szanowni Państwo,

Pragnę uprzejmie poinformować, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 10. jubileuszową edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

 

Wiem, że to jest dla wszystkich bardzo trudny okres, ale warto go wykorzystać na zaprezentowanie nowych realizacji architektonicznych, które wpływają na poprawę jakości otaczającej nas przestrzeni, zarówno w wymiarze publicznym jak i prywatnym.

 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie):

1) architektura użyteczności publicznej,

2) architektura mieszkaniowa,

3) przestrzeń publiczna.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych:

- usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego,

nowoprojektowanym,

- zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń konkursowych są: architekci, biura i pracownie architektoniczne, stowarzyszenia i izby architektów, inwestorzy, instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego, organy administracji publicznej.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Sekretariatu konkursu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, adres: pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków.

 

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Sąd konkursowy w składzie:

Marcin Brataniec – Wiceprezes ds. twórczości Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków

Marcin Charciarek – Kierownik Zakładu Architektury Elementarnej Politechniki Krakowskiej

Juraj Hermann – Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Architektów

Piotr Kuczia – Projektant, laureat konkursu w 2018 roku

Piotr Lewicki –  przedstawiciel Biura Projektów Lewicki Łatak, laureat konkursu w 2018 roku

Ewa P. Porębska – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”

Janusz Sepioł – Kierownik Zespołu ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa UMWM

Marek Tarko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Małgorzata Tomczak – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”.

 

W załączniku przesyłam Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia konkursowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl.

 

Pozdrawiam

Radosław Kuś
Inspektor
Zespół Ds. Opieki Nad Krajobrazem Kulturowym
tel.: +48 12 63 03 139