partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Rady MPOIA RP w sprawie odwołania posiedzenia XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej OIA RP mającego odbyć się w dniu 21 marca 2020 r.