partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Rady MPOIA RP w sprawie odwołania posiedzenia XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej OIA RP mającego odbyć się w dniu 21 marca 2020 r.