partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W związku z zarządzeniami Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP nr 1/2020 z dn. 11 marca 2020 oraz nr 2/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem, a także w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski:

przedstawiamy wprowadzone jako obowiązujące: