partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 
W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2019, który kończy się w dniu 30.04.2020 r., oraz z możliwością przekazania 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych, Krajowa Rada Izby Architektów RP przesyła sugestie dla potrzeb osób zrzeszonych w samorządzie zawodowym architektów, bądź członków ich najbliższych
rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji.
 
W załączeniu: Pismo Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciecha Gwizdaka