partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W związku z decyzją KRIA o ograniczeniu działań w związku z zagrożeniem wirusem oraz w miarę potrzeb i poziomu ryzyka, odwołanie wszelkich spotkań związanych z uczestnictwem większej liczby osób,  odwołujemy najbliższe warsztaty z oprogramowania ArCADia w ramach inicjatywy BIM dla polskich architektów zaplanowane na poniedziałek 16.03.2020.