partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 27 lutego odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Kraków Bez Barier” 2019 o nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.

Nagroda ma już kilkunastoletnią tradycję, promując nagradzane rozwiązania – posiada duży prestiż wśród mieszkańców i inwestorów.

Od ub. roku nagradzane są nie tylko rozwiązania „przestrzeni zabudowanej” ale także inne aktywności społeczne.

Kapituła oceniła i nagrodziła inicjatywy w następujących kategoriach:

 1. Budownictwo dostępne z podziałem na kategorie:
  a) obiekty użyteczności publicznej
  b) przestrzeń publiczna
  c) obiekty i przestrzenie zabytkowe
 2. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze
 3. Projekty i wydarzenia promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami
 4. Osobowość roku
 5. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

Członkiem Kapituły - przedstawicielem Małopolskiej OIA jest Maciej Nitka – członek Rady, Szef Biura Portalu Warsztat Architekta

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Konkursu w dniu 19 marca w Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych.

 

 • 1
 • 2
 • 3